Puta tapan müşrikler hakkında inen âyetleri öne sürüp, Tasavvuf Ehli’ne “müşrik” diyen Çakma Selefîlere cevap!